Projekt „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty” zajął II miejsce w konkursie "Róża Promocji"

08 listopad 2013, 11:39 (wiek: 10 lat) Kategoria: Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że projekt pod nazwą „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty” realizowany przez Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zajął II miejsce w konkursie „Róża Promocji”. Konkurs „Róża promocji”, adresowany do beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego, zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Była to jego pierwsza edycja.

Do rywalizacji o „Róże promocji” zaproszono autorów najciekawszych działań promujących inwestycje dofinansowane z funduszy europejskich. Był to prawdziwy sprawdzian z praktyki i wiedzy o tym, jak promować projekty. Jak w ciekawy sposób pochwalić się  inwestycjami infrastrukturalnymi, a przede wszystkim – że warto to robić. W sumie, Kapituła Konkursu wybierała spośród 30 zgłoszonych propozycji. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono trzy najlepsze projekty i dodatkowo wyróżniono 5 innych.

Podczas konferencji podsumowującej, która odbyła się 6 listopada, marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz wraz z wicemarszałkiem Andrzejem Jakubowskim wręczyli laureatom pamiątkowe statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Projekty nagrodzone:

I miejsce: projekt Gminy Miasto Szczecin „Promenada z widokiem na Odrę – przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)”,

II miejsce: projekt Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty”,

III miejsce: projekt Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego „Rewitalizacja elewacji budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie”.

Projekty wyróżnione:

- Gmina Barlinek: „Remont nawierzchni ulic, chodników, parkingów i ciągów pieszych na terenie starego miasta w Barlinku”,
Contino Białogard Sp. z o.o.: „Budowa farmy wiatrowej Kościernica II w Gminie Białogard”, 
Gmina Choszczno: „Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenów wokół jeziora Klukom oraz na Miejskiej Górze w miejscowości Choszczno”, 
Parafia Prawosławna pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Stargardzie Szczecińskim: „Remont zabytkowej, neogotyckiej cerkwi prawosławnej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Stargardzie Szczecińskim”, 
Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.: „Budowa gazowego źródła kogeneracyjnego współpracującego z istniejącym układem technologicznym Ciepłowni Rejonowej Sąsiedzka w Szczecinie”.