Rozpoczęcie budowy ścieżek rowerowych w Gminie Karlino

11 maj 2011, 07:56 (wiek: 13 lat) Kategoria: Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty

 

Rozpoczęcie budowy ścieżek rowerowych w Gminie Karlino.

W dniu 13 maja 2011 roku o godz. 10.30 w Karlinie nastąpi uroczyste przekazanie placu budowy pod inwestycję polegającą na budowie na terenie Gminy Karlino ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 

W ramach inwestycji w Gminie Karlino wybudowanych zostanie ok. 14 km ścieżek po nasypie zlikwidowanej kolei wąskotorowej. Ścieżka prowadzić będzie z miejscowości Karlino do miejscowości Gościno, przez miejscowości: Lubiechowo, Karścino, Pobłocie Wielkie. Wybudowany zostanie także odcinek ścieżki wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 163 (ul. Kołobrzeska) od miejscowości Karlino do miejscowości Brzeźno, gdzie zlokalizowany jest Zakład HOMANIT. Na trasie ścieżek ustawione zostanie oznakowanie, zaprojektowano miejsca przystankowe wyposażone w ławki, stoły, kosze na śmieci, zadaszenia itp.

           

Powyższa inwestycja to jeden z elementów projektu pn. „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, w ramach Działania 5.3. Ścieżki rowerowe.

W ramach projektu zostanie łącznie wybudowanych ok. 57 km ścieżek rowerowych o nawierzchni asfaltowej, po nasypie zlikwidowanej kolei wąskotorowej, na terenie gmin: Karlino, Gościno, Rymań i Siemyśl.

Ścieżki będą przebiegać m.in. przez następujące miejscowości:

od jeziora Popiel na terenie gminy Rymań, przez miejscowość Rymań w kierunku Gościna. Następnie przez Gościno w kierunku Kołobrzegu przez miejscowość Ząbrowo i Charzyno do granicy gmin Siemyśl - Kołobrzeg. Od miejscowości Gościno ścieżka będzie również prowadzić w kierunku miejscowości Dargocice do jeziora Kamica. Jednym z kluczowych odcinków będzie ścieżka z Gościna do Karlina, przebiegająca przez miejscowości: Pobłocie Małe, Pobłocie Wielkie, Karścino, Lubiechowo. Ścieżka prowadzić będzie dalej przez Karlino do miejscowości Brzeźno (do Zakładu Homanit). Wzdłuż trasy ścieżki powstaną miejsca postojowe dla rowerzystów, wyposażone w ławki, stoły, kosze na śmieci itp.

Projekt ma zostać ukończony w 2012 roku.

Całkowita wartość projektu (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie) wynosi

17 868 538,23 zł.