W dniu 04.04.2019r. w Karlińskim Ośrodku Kultury odbyło się 84 Polsko - Niemieckie forum przedsiębiorców pn. "Rozwój turystyki kajakowej na obszarze transgranicznym – wymiana doświadczeń”

08 kwiecień 2019, 14:32 (wiek: 4 lat) Kategoria: Transgraniczna Sieć Centrów Usług i Doradztwa Euroregionu POMERANIA na lata 2009 - 2012

W dniu 04.04.2019r. w Karlińskim Ośrodku Kultury odbyło się 84 Polsko - Niemieckie forum przedsiębiorców pn.

"Rozwój turystyki kajakowej na obszarze transgranicznym – wymiana doświadczeń”.

W forum udział wzięli przedstawiciele z Polski i Niemiec, którzy podzielili się z uczestnikami swoim doświadczeniem odnośnie organizacji międzynarodowych spływów kajakowych, jak również możliwościami otrzymania dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z turystyką kajakową.

Otwarcia forum dokonał gospodarz wydarzenia Przewodniczący Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie Pan Waldemar Miśko wraz z przedstawicielką Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA Panią Elżbietą Król, która jest jednocześnie koordynatorem projektu pn. „Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo – Doradczych Euroregionu Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interregu VA”, w ramach którego zorganizowane zostało forum.

Swoje prezentacje przedstawili: Marek Migdal – Prezes Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Frank Götz-Schlingmann - przedstawiciel Tourismusverband Vorpommern e.V., Damian Greś - Dyrektor Wydziału Turystyki i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Enrico Hackbarth z Amt Mecklenburgische Kleiseenplatte oraz Włodzimierz Zimnowłocki – organizator spływów kajakowych.

Forum zakończyło się wspólnym przejazdem na zmodernizowaną przystań kajakową WODNIK w Karlinie, gdzie dzięki funduszom unijnym pochodzącym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego stworzono nowoczesną i bardzo dobrze wyposażoną przystań dla miłośników kajakarstwa.

Przedsięwzięcie objęte zostało Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza oraz patronatem Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.