Projekty Związku > Działalność LOSI > System Biuletynów Informacji Publicznej

System Biuletynów Informacji Publicznej

System Biuletynów Informacji Publicznej zaprojektowany przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty pozwala na tworzenienie BIP-ów zgodnych ze standardami sieciowymi obowiązyjącymi w Internecie:

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS! [Valid Atom 1.0]

 

Dodatkowo każda nowa instalacja w systemie standardowo spełnia zalecenia W3C Web Content Accessibility Guidelines 1.0 na poziomie A i umożliwia jego dalszy rozwój w celu dostosowania na poziomu Triple-A:

Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0

 

Zarządzanie użytkownikami odbywa się na serwerze OpenLDAP (wersja 3). Dzięki czemu moduły systemu są zunifikowane pod względem autoryzacji w:

  • Menedżerze konta użytkownika.
  • Systemie BIP.
  • Repozytoriach plików dostępnych przez przeglądarkę, powiązanych również z serwerem FTP,
  • Bugtracker.

Dodatkowo z systemem powiązane są następujące usługi uruchomione przez LOSI

  • Statusy Spraw - stan spraw udostępniany przez elektroniczny obieg dokumentów
  • Ewidencji Działalności Gospodarczej - przeglądanie zawartości bazy EDG gmin
  • Ewidencji Obiektów Turystycznych - ewidencja obiektów turystycznych z terenu gminy
  • Profil Radnego - tworzenie i udostępnianie treści dla zdefiniowanych grup użytkowników. Moduł powstał z myślą o Radnych.

BIP-y Związku dostępne są dla wszystkich uczestników projektu Wrota Parsęty I.