Projekty Związku > Działalność LOSI > System Ewidencji Obiektów Turystycznych

System Ewidencji Obiektów Turystycznych

System do ewidencji obiektów turystycznych z terenu gminy.

Jako że każdy wójt powinien prowadzić Ewidencję Obiektów Turystycznych, postaraliśmy się o stworzenie systemu EOT spełniającego określone wymogi.
O obowiązku prowadzenia ewidencji obiektów turystycznych mówi Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - o usługach turystycznych, a dokładniej art. 38 ust. 3: "Ewidencję obiektów, o których mowa w art. 35 ust. 2 i 3, prowadzi wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce ich położenia."

Uruchomiliśmy wersję systemu, która umożliwia dodawanie i zarządzanie sprawami, obiektami turystycznymi oraz przesiębiorcami (osoba fizyczna, prawna lub spółka cywilna). Ze sprawami można wiązać obiekty oraz przedsiębiorców.

Dodatkowo udostępniamy moduł obiektów i firm zgłaszanych przez właścicieli z zewnątrz. W panelu została dodana opcja zatwierdzania wszystkich wpisów.

Prosimy o kontakt w celu implementacji systemu w danej jednostce.