„PRZYRODO NIE ZNIKAJ!” rusza nowy projekt dla dzieci i młodzieży

11 styczeń 2012, 13:47 (wiek: 11 lat) Kategoria: Przyrodo nie znikaj!

 

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zaprasza szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły średnie do udziału w projekcie „PRZYRODO NIE ZNIKAJ!- promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Zachodniopomorskiego. Projekt realizowany będzie  w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu, który jest jednostką budżetową Związku.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną 4-dniowe warsztaty z zakresu promowania bioróżnorodności oraz Europejskiej Sieci Obszarów NATURA 2000. Pobyt dzieci i młodzieży w Ośrodku będzie przebiegał w oparciu o przygotowany dokładny harmonogram pobytu, obejmujący m.in.:

a) wycieczki piesze, rowerowe wytyczonymi ścieżkami przyrodniczymi, pobieranie próbek do badań laboratoryjnych,

b) zajęcia laboratoryjne,

c) zajęcia stacjonarne w sali komputerowej i Izbie Bioróżnorodności,

d) wyjazd do Ogrodów „Hortulus” w Dobrzycy,

e) wycieczka do Wolińskiego Parku Narodowego,

Ogólnym celem projektu jest zwiększenie świadomości wśród dzieci i młodzieży na temat ochrony środowiska przyrodniczego oraz ochrony bioróżnorodności. 

 

W projekt wliczone jest:

  1. Organizacja warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej dla 30-osobowej grupy dzieci + 3 opiekunów  i młodzieży zgłoszonej przez Szkołę uczestniczącą w projekcie.
  2. Zapewnienie bezpłatnego wyżywienia dla 30-osobowej grupy dzieci i młodzieży oraz 3 opiekunów zgłoszonych przez Szkołę w terminie określonym w programie pobytu.
  3. Zapewnienie bezpłatnego nocleg dla 30-osobowej grupy dzieci i młodzieży oraz 3 opiekunów zgłoszonych przez Szkołę w terminie określonym w programie pobytu.
  4. Sfinansowanie w 100 % kosztów transportu uczestników warsztatów edukacyjnych i ich opiekunów do Ogrodów Tematycznych Hortulus w Dobrzycy oraz Wolińskiego Parku Narodowego.
  5. Sfinansowania w 100 % kosztów zakupu biletów wstępu dla 30-osobowej grupy dzieci i młodzieży oraz 3 opiekunów zgłoszonych przez Szkołę do Ogrodów Tematycznych Hortulus w Dobrzycy i Wolińskiego Parku Narodowego.

Formularze zgłoszeń  już wkrótce będą dostępne na  stronie internatowej Związku www.parseta.org.pl w zakładce projekty związku PRZYRODO NIE ZNIKAJ!

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Wszystkich informacji o projekcie  udziela kierownik projektu Monika Cagowska  tel. 94/ 311 35 49.