Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowaniu projektu pod nazwą „PRZYRODO NIE ZNIKAJ! – promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży”.

02 marzec 2012, 12:47 (wiek: 10 lat) Kategoria: Przyrodo nie znikaj!

W dniu 29 lutego w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie odbyło się uroczyste podpisanie umowy dotyczącej dofinansowania projektu pod nazwą „PRZYRODO NIE ZNIKAJ! – promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody  poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży”.

Umowę ze strony Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego podpisał  pan Wicemarszałek Andrzej Jakubowski ze strony beneficjenta - Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Członek Zarządu - pan Marek Zawadzki.

 

Dofinansowanie projektu zostało przyznane w ramach Osi Priorytetowej 4 tj. Infrastruktura ochrony środowiska. Całkowita wartość projektu: 1266480,00 PLN, kwota dofinansowania projektu: 1076508,00 PLN.

 

Celem projektu jest zwiększenie świadomości wśród dzieci i młodzieży na temat ochrony środowiska przyrodniczego oraz ochrony bioróżnorodności. Ideą projektu jest również aktywizacja i integracja młodzieży wokół idei zrównoważonego rozwoju poprzez wzrost świadomości ekologicznej.