Strona główna > Edukacja ekologiczna > Lata 1993-2000

Edukacja ekologiczna w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Lata 1993-2000

Edukacja ekologiczna w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Lata 1993-2000

 

W dniu 14 maja 1993 roku z inicjatywy Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zostało założone koło terenowe Polskiego Klubu Ekologicznego Pomorza Zachodniego. Koło - organizacja społeczna i apolityczna, która zaangażowała się w atrakcyjne zadania z zakresu ochrony środowiska znalazła swoją siedzibę w Biurze Związku i skupiła ponad 50 % młodzieży.

 

Członkowie koła przeprowadzili szereg ekologicznych przedsięwzię

 • na kanale białogardzkim zainstalowano podoczyszczalnię mechaniczno-biologiczną, której działanie polega na procesie przyspieszenia samooczyszczania się wody, - zorganizowali manifestację rowerową "Dzień bez samochodu",
 • brali udział w akcji:
  • "Obserwator wybrzeża Europy", której celem było uzyskanie danych o zaśmieceniu i zagrożeniach polskiego wybrzeża Bałtyku,
  • Europejski Program Badań Zanieczyszczeń Powietrza, polegającej na badaniu zanieczyszczeń powietrza za pomocą odczynników chemicznych i materiałów dydaktycznych,
 • zorganizowali rajdy po dorzeczu Parsęty,
 • zorganizowali wycieczki do kompostowni w Kołobrzegu i Borne Sulinowo,
 • zorganizowali obchody Dnia Ziemi, w ramach których odbyło się seminarium poświęcone raportom o stanie środowiska przyrodniczego Białogardu i Karlina, obchodom towarzyszyła wystawa rysunków przedszkolaków, rzeźby i prace malarskie młodzieży szkół podstawowych i średnich, sadzenie drzew i krzewów, występy artystyczne o tematyce ekologicznej oraz manifestacja młodzieży,
 • zorganizowali projekt "Zagrożenie środowiska naturalnego w Białogardzie i okolicy" mający na celu popularyzację obchodów Dnia Ziemi, podniesienie społecznej świadomości ekologicznej ( ze środków Regionalnego Centrum Ekologicznego na Europę Środkową i Wschodnią),
 • zorganizowali zbiórkę makulatury,
 • wydali czasopismo ekologiczne pn. " Eko-Gard",
 • przeprowadzili edukację ekologiczną wśród przedszkolaków w formie zagadek, opowiadań, konkursów,
 • zorganizowali obóz ekologiczny w Karkonoszach jako jednej z form edukacji mającej m.in. na celu poznanie przyrody Bieszczad ( ze środków Regionalnego Centrum Ekologicznego na Europę Środkową i Wschodnią) ,
 • zorganizowali obóz ekologiczny wzdłuż rzeki Parsęty, w ramach obozu były przeprowadzono m.in. badania chemiczne wody Parsęty ( ze środków Regionalnego Centrum Ekologicznego na Europę Środkową i Wschodnią) ,
 • zorganizowali konkurs ekologiczny dla szkół podstawowych w dorzeczu Parsęty, tematyka konkursu obejmowała wiedzę o ochronie przyrody objętą programem nauczania biologii, geografii i chemii oraz podstawowych wiadomości dotyczących ochrony dorzecza Parsęty ( ze środków Regionalnego Centrum Ekologicznego na Europę Środkową i Wschodnią).

W październiku 1996 roku 30 szkół położonych w dorzeczu Parsęty przystąpiło do programu ekologicznego "Czysta Wisła i Rzeki Przymorza". Program, który trwa 5 lat wykorzystuje wyniki szkolnego monitoringu i obejmuje badania czystości wód, powietrza, gospodarkę odpadami i stan zasobów przyrody. Związek w programie objął prace organizacyjno - koordynacyjne .

W celu popularyzacji wyników badań przeprowadzanych przez młodzież oraz integracji osób skupionych w programie w dniu 26 lutego 1998 roku zawiązała się Rada Programowa programu "Czysta Wisła i Rzeki Przymorza". W skład Rady weszli nauczyciele szkół wiodących oraz koordynator programu. W szkołach skupionych w programie pod względem aktywności działalność przedstawiała się następująco:

 • Szkoła Podstawowa w Daszewie zorganizowała konkurs ekologiczny dla uczniów kl. III w szkołach w gminie Karlino,
 • w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Białogardzie odbył się finał konkursów ekologicznych zorganizowanych przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty dla szkół podstawowych położonych w dorzeczu Parsęty,
 • Szkoła Podstawowa w Drzonowie zorganizowała sejmik ekologiczny dla szkół podstawowych gminy Kołobrzeg,
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kołobrzegu przedstawiła wyniki badań programu Czysta Wisła ... wraz z udziałem wszystkich kołobrzeskich szkół podstawowych,
 • w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla wyróżnionych w konkursach ekologicznych szkół z Chłopowa i Tychowa,
 • w Kościernicy odbyły się terenowe badania czystości wód Radwi z udziałem szkół podstawowych z gminy Białogard,
 • w Szkole Podstawowej w Kurowie odbyły się konkursy ekologiczne dla szkół podstawowych z gminy Bobolice,
 • Szkoła Podstawowa w Nasutowie zorganizowała warsztaty ekologiczne.
   

Związek w marcu 1998 r. zorganizował dwa konkursy ekologiczne podzielone na dwie grupy tematyczne: działania na rzecz środowiska, obejmujące zbiórkę makulatury i prace poprawiające stan czystości najbliższego otoczenia oraz moje środowisko, w którym mieszkam. W tej grupie były do wyboru trzy formy - plastyczna, fotograficzna i reportaż.

W czerwcu 98 r. nauczyciele szkół wiodących uczestniczyli w międzynarodowym seminarium zorganizowanym przez Związek pt. "AGENDA 21 Współpraca Społeczności Lokalnych i Międzynarodowych oraz Instytucji Finansowych w Realizacji Zasad Rozwoju Zrównoważonego".

W dniu 10 września 1998 r. w ramach programu dla wszystkich odbyło się wyjazdowe seminarium na przełom rzeki Dębnicy w gminie Barwice oraz na wrzosowiska w gminie Borne Sulinowo. Tematem seminarium było omówienie bieżących spraw związanych z programem oraz "Organizacja ścieżek przyrodniczych w dorzeczu Parsęty".

W dniach 21 - 24 września 1998 r. na zaproszenie Burmistrza Gminy Timra do Szwecji wyjechali nauczyciele szkół wiodących programu wraz z koordynatorem. Zapoznali się z edukacją ekologiczną w szkole szwedzkiej oraz przedszkolu. Była to druga część seminarium AGENDA 21.

W dniu 23 czerwca 1999 r. odbyło się podsumowanie wyników konkursu nt. "Organizacja ścieżek przyrodniczych w dorzeczu Parsęty", który rozpoczął się już w listopadzie 1998 r. W konkursie wzięło udział 24 szkół położonych w dorzeczu Parsęty. Pierwszą nagrodę, którą był komputer otrzymała Szkoła Podstawowa w Daszewie. Komisja konkursowa wyróżniła również 10 prac, które w nagrodę otrzymały dodatkowe wyposażenie do komputera. Ponadto wszystkie szkoły uczestniczące w konkursie otrzymały komplet tablic dydaktycznych.

W kwietniu 2000 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z rąk Pani Prezes NFOŚiGW Marii Zajączkowskiej Związek otrzymał II nagrodę (komputer) w konkursie Najefektywniejsze formy edukacji ekologicznej w gminie.

W czerwcu 2000 r. w gmachu Sejmu Rzeczpospolitej w dowód uznania zasług w dziedzinie wspierania rozwoju edukacji ekologicznej Związek otrzymał Brązowy Medal "Nauczającym jak chronić i pielęgnować Ziemię".