Projekty Związku > Przyrodo nie znikaj! > Projekt "Przyrodo nie znikaj!"

Przyrodo nie znikaj!

 

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zaprasza szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne do udziału w projekcie „PRZYRODO NIE ZNIKAJ! - promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Zachodniopomorskiego. Projekt realizowany będzie  w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu, który jest jednostką budżetową Związku.


W ramach projektu przeprowadzone zostaną 4-dniowe warsztaty z zakresu promowania bioróżnorodności oraz Europejskiej Sieci Obszarów NATURA 2000.
Na potrzeby zajęć zostaną zakupione laptopy, tablica multimedialna które posłużą do rozpoznawania zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, rozpoznawania obszarów chronionych, przyporządkowywania gatunków roślin i zwierząt do obszarów ich występowania. Nowa forma nauczania ma wpłynąć na większą efektywność przekazywanej wiedzy i chęci nauki o otaczającej przyrodzie. Utworzona będzie Izba Bioróżnorodności, w której znajdowały się będą tablice gatunkowe, tropy zwierząt, okazy gatunków zagrożonych. W trakcie pobytów prowadzone będą również zajęcia laboratoryjne oraz analizowany wpływ zanieczyszczeń na zagrożone gatunki roślin i zwierząt.
Pobyt dzieci i młodzieży w liczbie osób 30 + 3 opiekunów w Ośrodku będzie przebiegał w oparciu o przygotowany dokładny harmonogram pobytu, obejmujący m.in.:
a) wycieczki piesze, rowerowe wytyczonymi ścieżkami przyrodniczymi, pobieranie próbek do badań laboratoryjnych,
b) zajęcia laboratoryjne,
c) zajęcia stacjonarne w sali komputerowej i Izbie Bioróżnorodności,
d) wyjazd do Ogrodów „Hortulus” w Dobrzycy,
e) wycieczka do Wolińskiego Parku Narodowego,

Ogólnym celem projektu jest zwiększenie świadomości wśród dzieci i młodzieży na temat ochrony środowiska przyrodniczego oraz ochrony bioróżnorodności. 

W ramach projektu zapewniamy:

  1. Organizację warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej dla 30-osobowej grupy dzieci + 3 opiekunów  i młodzieży zgłoszonej przez Szkołę uczestniczącą w projekcie (wycieczki piesze, rowerowe wytyczonymi ścieżkami przyrodniczymi; zajęcia laboratoryjne; zajęcia stacjonarne w Sali komputerowej i Izbie Bioróżnorodności.
  2. Zapewnienie bezpłatnego wyżywienia dla 30-osobowej grupy dzieci i młodzieży oraz 3 opiekunów zgłoszonych przez Szkołę w terminie określonym w programie pobytu.
  3. Zapewnienie bezpłatnego nocleg dla 30-osobowej grupy dzieci i młodzieży oraz 3 opiekunów zgłoszonych przez Szkołę w terminie określonym w programie pobytu.
  4. Sfinansowanie w 100 % kosztów transportu uczestników warsztatów edukacyjnych i ich opiekunów do Ogrodów Tematycznych Hortulus w Dobrzycy oraz Wolińskiego Parku Narodowego.
  5. Sfinansowanie w 100 % kosztów zakupu biletów wstępu dla 30-osobowej grupy dzieci i młodzieży oraz 3 opiekunów zgłoszonych przez Szkołę do Ogrodów Tematycznych Hortulus w Dobrzycy i Wolińskiego Parku Narodowego.

Formularz zgłoszeniowy oraz umowa znajduje się  poniżej na liście plików do pobrania.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.


Wszystkich informacji o projekcie  udziela kierownik projektu Monika Cagowska  tel. 94/ 311 35 49.

Pliki do pobrania

Umowa

192 KB

Formularz

293 KB