Atrakcje Dorzecza Parsęty > Miasto i Gmina Barwice

Miasto i Gmina Barwice

Ogólna charakterystyka walorów przyrodniczo-krajobrazowych:

Na obszarze Miasta i Gminy Barwice występują tereny o rzeźbie polodowcowej, z licznymi formami poglacjalnymi – głazami narzutowymi, wzgórzami morenowymi, jak również duże kompleksy leśne.

Atrakcje turystyczne:

Zabytki:

 • Barwice: kościół neogotycki z XIX w., domy ryglowe z XVIII/XIX wieku
 • Białowąs: pałac neogotycki i park przypałacowy z pomnikami przyrody z I poł. XIX w., kościół i dawna kaplica grobowa z XVII w.
 • Chwalimki: zespół pałacowo-parkowy z II poł. XIX w.
 • Gwiazdowo: cmentarz ewangelicki w lesie bukowym
 • Kłodzino: neogotycki kościół z XIX w., pałac z II poł. XIX w.
 • Luboradza: dwór i park z pocz. XX w.
 • Łęknica: dwór z II. poł. XIX w., cmentarz ewangelicki z XIX w.
 • Ostrowąsy: kościół z XVIII w.
 • Parchlino: zespół dworsko-parkowy z XIX w.
 • Polne: kościół z II poł. XVIII w.
 • Stary Chwalim: kościół z XVIII w.
 • Sulikowo: kościół z XIX w.
 • Uradz: eklektyczny zespół dworsko-parkowy z II poł. XIX w.
 • Żdżar: zespół dworsko-parkowy z XIX w.

Inne atrakcje:

 • Przybkówko: ośrodek jeździecki
 • Sulikowo: ośrodek jazdy konnej
 • Żdżar: ośrodek jazdy konnej
 • Ślady grodziska nad Jeziorem Koprzywno