Atrakcje Dorzecza Parsęty > Gmina Biesiekierz

Gmina Biesiekierz

Ogólna charakterystyka walorów przyrodniczo-krajobrazowych:

Na obszarze gminy występują pojedyncze jeziora oraz lasy. Tereny te charakteryzują się płaskim ukształtowaniem terenu oraz wpisanymi w krajobraz bagnami, łąkami i torfowiskami. Przez obszar gminy przepływa także rzeka Radew, w której występuje licznie troć.

Atrakcje turystyczne:

Zabytki:

 • Biesiekierz: Kościół Chrystusa Króla zawierający mury świątyni z XIV w., zespół pałacowo-parkowy z przełomu XIX i XX w.
 • Cieszyn: pozostałości gotyckiego kościoła w postaci dwukondygnacyjnej wieży, w której znajduje się punkt widokowy; zabytkowy cmentarz
 • Laski Koszalińskie: zespół pałacowo-parkowy z XVIII w.
 • Nosowo: zabytkowy cmentarz, neorenesansowy pałac z XIX w. wraz z parkiem
 • Parnowo: gotycki kościół z XV w., przebudowany w XIX w.; zabytkowy cmentarz
 • Parsowo: barokowy pałac z parkiem z XVIII w.
 • Świemino: zabytkowy cmentarz

Inne atrakcje:

 • Biesiekierz: Pomnik Ziemniaka wykonany z blach, wysokości 9 m
 • Jezioro Parnowskie: Cygańska Dolina, miejsce obozowania taborów cygańskich po II wojnie światowej
 • Rezerwat florystyczny „Wierzchomińskie Bagno”
 • Rezerwat ornitologiczny „Parnowo”
 • Tatowo: rezerwat faunistyczny