Gmina Dygowo

Ogólna charakterystyka walorów przyrodniczo-krajobrazowych:

Obszar, położonej w niewielkiej odległości od Morza Bałtyckiego gminy, cechuje  urozmaicona rzeźba terenu oraz bogactwo flory i fauny, uwidaczniające się przede wszystkim na terenach dorzecza Parsęty. Ponadto występują tu kompleksy leśne o zróżnicowanym drzewostanie.

Atrakcje turystyczne:

Zabytki:

  • Czernin: gotycki kościół parafialny p.w. Wniebowstąpienia NMP z przełomu XV i XVI w., częściowo rozbudowany w XVII-XIX w.
  • Dygowo: kościół parafialny pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, wybudowany w stylu neoromańskim w 1880r.; ryglowane stodoły i chałupy z XIX w.
  • Kłopotowo: gotycki kościół poewangelicki z przełomu XV i XVI w.; pałac z 1911 r., położony na terenie parku
  • Piotrowice: dwór z XIX w., położony na terenie parku
  • Pustary: neoklasyczny pałac z XIX w., położony na terenie parku
  • Skoczów: pałac z XIX w., położony na terenie parku
  • Świelubie: cmentarzysko kurhanowe z IX w. z ciekawymi zabytkami skandynawskimi; gotycki kościół, poewangelicki z XV-XVI w.
  • Włościbórz: pałac z XIX w.
  • Wrzosowo: gotycki kościół filialny z XV w.; naturalistyczny park pałacowy istniejący od 90 lat

Inne atrakcje:

  • Kłopotowo: pomnik przyrody – dąb szypułkowy „Barnim”