Atrakcje Dorzecza Parsęty > Gmina Grzmiąca

Gmina Grzmiąca

Ogólna charakterystyka walorów przyrodniczo-krajobrazowych:

Jedną trzecią powierzchni gminy porastają lasy z bogatą roślinnością oraz dziką zwierzyną. Główną atrakcją regionu jest rzeka Parsęta z dużą różnorodnością występujących w niej gatunków ryb oraz pięknym otoczeniem przyrodniczym.

Atrakcje turystyczne:

Zabytki:

 • Czechy: neogotycki kościół z XIX w.
 • Grzmiąca: Zespół parkowo-folwarczny obejmuje barokową lodownię dworską z 1711 r. oraz  przebudowany dwór zajmowany dziś przez Urząd Gminy; dworzec kolejowy o konstrukcji szachulcowej z przełomu XIX i XX w. oraz wieża ciśnień z końca XIX w.; gotycki kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Królowej Polski, z 1600 r. przebudowany w XVIII i XIX w.
 • Krosino: kościół gotycki, murowany z 1734 r.
 • Lubogoszcz: kościół neogotycki z II poł. XIX w.; ruiny zespołu pałacowo-parkowego zbudowany w II poł. XIX wieku
 • Mieszałki: kościół neogotycki z II poł. XIX w.
 • Nosibądy: ruiny zespołu pałacowo-parkowego z II poł. XIX w – pałac klasycystyczny oraz park; Kościół gotycki z I połowy XVI w., przebudowany w 1775 r. i w XIX w.
 • Przeradz: kościół neoromański z poł. XIX w.
 • Sławno: kuźnia z początku XX w.
 • Storkowo: młyn wodny z 1909 r. obecnie funkcjonuje jako Ośrodek Monitoringu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Sucha: ruiny zespołu parkowo-folwarcznego z dworem z II poł. XIX wieku

Inne atrakcje:

 • Godzisław: pomnik przyrody o obwodzie 445 cm i wysokości 21 m – Dąb
 • Kamionka: pomnik przyrody o obwodzie 730 cm i wysokości 15 m – Dąb szypułkowy