Atrakcje Dorzecza Parsęty > Miasto Kołobrzeg

Miasto Kołobrzeg

Ogólna charakterystyka walorów przyrodniczo-krajobrazowych:

Miasto Kołobrzeg położone jest na Równinie Białogardzkiej u ujścia rzeki Parsęty do Bałtyku. Bogate złoża borowiny i źródeł solankowych, a także lecznicze oddziaływanie bioklimatu tworzą uzdrowiskowy charakter miasta.

Atrakcje turystyczne:

Zabytki:

 • Dom przy ul. Szpitalnej z poł. XVIIIw.
 • Pomnik Tysiąclecia
 • Akademia Rycerska z XVII w. przy ul. Wąskiej
 • Bazylika Mariacka (Konkatedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny) z XIV/XV w.
 • Cmentarz Wojenny, na którym spoczywają żołnierze polscy i radzieccy polegli w czasie II wojny światowej.
 • Fortyfikacje twierdzy kołobrzeskiej
 • Gmach pocztowy z XIXw.
 • Klasycystyczny pałac Brunszeickich z XIX w.
 • Latarnia morska przy ujściu Parsęty do Bałtyku, pochodzi z roku 1947, ma wysokość 26 m, zasięg światła 29,6 km.
 • Neogotycka wieża ciśnień zbudowana w 1885r.
 • Pomnik Arcybiskupa Marcina Dunina
 • Pomnik Sanitariuszki
 • Pomnik Zaślubin z Morzem
 • Ratusz w stylu neogotyckim wzniesiony w latach 1829-1832r., w którym mieści się  m.in. Galeria Sztuki Współczesnej.
 • Średniowieczna Baszta Prochowa z XIV/XV w. przy ul. Dubois.
 • Średniowieczna kamienica mieszczańska przy ul. E. Gierczak z XV w.
 • Wieża ciśnień z XIXw.

Inne atrakcje:

 • Dęby szypułkowe, Bolesław wiek ok. 800lat i Warcisław wiek ok. 640lat.
 • Kołobrzeska Żegluga Pasażerska
 • Kołobrzeskie Porty: jachtowy, wojenny, pasażerski
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Muzeum - okręt ORP Fala.
 • Muzeum Oręża Polskiego
 • Skwer 750-lecia
 • Wioska Indiańska - Dziki Zachód Centrum rozrywki i jazdy konnej