Atrakcje Dorzecza Parsęty > Gmina Rąbino

Gmina Rąbino

Ogólna charakterystyka walorów przyrodniczo-krajobrazowych:

Gmina posiada korzystne warunki glebowo - przyrodnicze dla rozwoju rolnictwa. Urozmaicone ukształtowanie terenu wzbogacają stare lasy, głównie mieszane bogate w liczne cieki wodne oraz śródleśne małe zbiorniki wodne.

Atrakcje turystyczne:

Zabytki:

 • Biernów: kościół z 1894r., bezwieżowy o neoromańskiej formie architektonicznej
 • Dąbrowa Białogardzka: pałac z XIXw. rezydencja szlachecka o neogotyckim wystroju.
 • Głodzino: zespół dworsko-parkowo-folwarczny z II poł. XVIIIw.
 • Jezerzyce: dwór murowany z pocz. XX.w o klasycystycznej formie architektonicznej.
 • Kłodzino: ruiny kościoła ewangelickiego z XVIw. i zabytkowy park z początku XXw.
 • Lipie: XV-wieczny kościół gotycki z wieżą zwieńczoną kolistym herbem.
 • Modrzewiec: dwór z końca XIXw. o neobarokowej formie architektonicznej (obecnie Dom Pomocy Społecznej)
 • Nielep: kościół z poł. XIXw. o neoromańskiej formie architektonicznej, bezwieżowy murowany z kamieni.
 • Rąbino: zespół dworsko-parkowy z pocz. XIXw. z bogatym drzewostanem: cyprysiki, buki czerwone, srebrne świerki, sosna Banka
 • Stare Ludzicko: ruiny dworu z pocz. XXw., kościół z XVIIIw.
 • Świerznica: XIX- wieczny młyn wodny z domem mieszkalnym (Kozi Młyn) o szachulcowej konstrukcji.

Inne atrakcje:

 • Biała Góra: park zybytkowy z XIXw.
 • Jezioro Nilep i zabytkowy park z XIXw.
 • Rąbino: Ośrodek Edukacji Ekologicznej
 • Rzecino: wczesnośredniowieczne grodzisko nizinne oraz zabytkowy park.