Gmina Rymań

Ogólna charakterystyka walorów przyrodniczo-krajobrazowych:

Obszar gminy w znacznej części porastają lasy będące bogatym źródłem runa leśnego oraz cennym terenem łowieckim. Na terenie gminy występuje dolina rzeki Mołstowej oraz najwyższe w okolicy wzniesienie - Kobyla Góra.

Atrakcje turystyczne:

Zabytki:

 • Dębica: kościół filialny wraz z otoczeniem i wystrojem wnętrza.
 • Drozdowo: park pałacowy z XIX/XXw.  o  pow. 4ha.
 • Gorawino: kościół filialny wraz z otoczeniem i wystrojem wnętrza, zachowany układ zabudowy wiejskiej, założenie parkowe.
 • Jarkowo: dawny park dworski z II poł. XIXw. o pow. 1,5ha.
 • Leszczyn: Park dworski z XIX/XXw. o pow. 5ha.
 • Rymań: pałac klasycystyczny wraz z otoczeniem i wystrojem wnętrza, park pałacowy z II poł. XIXw. o pow. 5ha, Grodzisko wyżynne z VII/VIIIw. i IXw.
 • Rzesznikowo: kościół filialny wraz z otoczeniem, park pałacowy z poł. XIXw. o pow. 4ha., zachowany układ zabudowy wiejskiej, młyn.
 • Skrzydłowo: park dworski z pocz. XXw. o pow. 3ha.
 • Starnin: park pałacowy z XIX/XXw. o pow. 1,1ha, cmentarz ewangelicki o pow. 0,86ha., zachowany układ zabudowy wiejskiej, kościół.

Inne atrakcje:

 • Cmentarzysko w okolicach Jarkowa z okresu kultury łużyckiej
 • dolina rzeki Mołostowej
 • Osady kultury łużyckiej w pradolinie rzeki Dębosznicy, nad Wkrą w Starninie oraz nad rzeką Mołstową.
 • Ślady osadnictwa kultury łużyckiej w okolicach Drozdowa i Drozdówka
 • Zespół przyrodniczo-krajobrazowy w rejonie Ledowa z najwyższym w rejonie wzniesieniem – Kobylą Górą  Dąb „Bogusław” w lesie przy drodze prowadzącej nad jezioro Popiel (Studnica).  Dąb szypułkowy, którego wiek obliczany jest na ok.600 lat.