Atrakcje Dorzecza Parsęty > Gmina Siemyśl

Gmina Siemyśl

Ogólna charakterystyka walorów przyrodniczo-krajobrazowych:

Najatrakcyjniejsze tereny gminy to okolice jeziora Kamica, parki dworskie, pomniki przyrody (głazy narzutowe i okazałe drzewa). Obszar gminy cechuje harmonia i piękno krajobrazu leśno – rolniczego, czyste powietrze i cisza.

Atrakcje turystyczne:

Zabytki:

 • Białokury: park dworski
 • Białokury: zabytkowy park dworski
 • Charzyn: kosciół neogotycki z XIXw.
 • Kędrzyno: zabytkowy park dworski, grodzisko z okresu wczesnośredniowiecznego
 • Mącznik: Grodzisko z okresu wczesnośredniowiecznego
 • Niemierze: kościół filialny z XIVw.
 • Nieżyn: kościół filialny z XIIIw.,
 • Siemyśl: zabytkowy kościół z XIXw.
 • Trzynik: kościół filialny z I poł. XIXw., dwór z II poł. XIXw. przebudowany na początku XXw., grodzisko z okresu wczesnośredniowiecznego
 • Unieradz: kościół filialny z XIIIw.
 • Wszemierzyce: zabytkowy dwór, czworak oraz park dworski z początku XXw.

Inne atrakcje:

 • „Karczma nad Stawem” – gospodarstwo agroturystyczne