Atrakcje Dorzecza Parsęty > Gmina Sławoborze

Gmina Sławoborze

Ogólna charakterystyka walorów przyrodniczo-krajobrazowych:

Gmina Sławoborze posiada tereny o wysokich walorach turystycznych, których krajobraz cechuje się urozmaiceniem rzeźby, zadrzewieniem śródpolnym, dużą liczbą łąk i pastwisk, gęstą siecią drobnych rzek i cieków. Bardzo czyste powietrze i korzystny mikroklimat to duży atut gminy.

Atrakcje turystyczne:

Zabytki:

 • Biały Zdrój: dwór z końca XIXw. w większości z oryginalną stolarką okienną i drzwiową.
 • Krzecko: Pałac z XIXw. rodu von Goltz, obecnie siedziba Domu Pomocy Społecznej wraz z przypałacowym parkiem krajobrazowym z XIXw. o pow. 6ha.
 • Lepino: ruiny pałacu barokowego z końca XVIIIw.  oraz park krajobrazowy z końca XVIIIw. o pow. 3ha.
 • Mysłowice: ryglowy kościół filialny z XVIIIw.
 • Rokosowo: kościół filialny greko-katolicki z XVIIIw., park krajobrazowy o pow. 10,5ha
 • Sławoborze: kościół z XIXw. o konstrukcji szachulcowej z organami z 1907r., młyn wodny z XIXw.
 • Słowieńsko: Kościół filialny z I poł. XVIIIw.
 • Trzciana: dwór z końca XIXw.  przebudowany po 1950r., wokół dworu park krajobrazowy z końca XIXw. o pow. 2,5ha.
 • Zagrody: zespół dworsko-parkowy, mur licowy z XIXw.

Inne atrakcje:

 • Biały Zdrój: zespól leśno-jeziorny z terenami przybrzeżnymi,
 • okolice Krzecka: wzniesienie o wysokości 176,2 m n.p.m z wieżą obserwacyjną o wysokości 32 m
 • Zalew Sidłowy o powierzchni 23,46ha