Atrakcje Dorzecza Parsęty > Miasto Szczecinek

Miasto Szczecinek

Ogólna charakterystyka walorów przyrodniczo-krajobrazowych:

Miasto Szczecinek położone jest na przesmyku dwóch malowniczych jezior, Trzesiecko i Wielimie. Walorami naturalnymi są czyste plaże, liczne parki i otaczające miasto lasy.

Atrakcje turystyczne:

Zabytki:

 • Budynek dawnego gimnazjum o cechach neoklasycystycznych z początku XIX w.
 • Gotycka wieża św. Mikołaja z XVI w., w której mieści się Muzeum Regionalne
 • Neogotycki kościół Mariacki
 • Pomniki: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Zdobywców Wału Pomorskiego, Żołnierzy II Wojny Światowej, J.S. Kaulfussa
 • Ratusz z XIX w. w stylu neogotyckim z elementami romańskimi
 • Szachulcowy spichlerz z XIX w. nad rzeką Niezdobną
 • Wieża Bismarcka z początku XX w.
 • Wzgórze Świątki, Marientron – miejsce wczesnośredniowiecznego kultu pogańskiego
 • Zamek Książąt Pomorskich – południowe skrzydło pochodzi z poł. XIV w., w  wyniku przeróbek w XVI, XIX i XX w. zamek nie zachował swojego dawnego charakteru

Inne atrakcje:

 • Bunkry – elementy umocnień Wału Pomorskiego
 • Muzeum Regionalne
 • Park Miejski na jeziorem Trzesiecko założony w XIX w.
 • Szczecinecka Kalwaria
 • Zespół krytych pływalni