Atrakcje Dorzecza Parsęty > Gmina Tychowo

Gmina Tychowo

Ogólna charakterystyka walorów przyrodniczo-krajobrazowych:

Gmina Tychowo położona jest wśród pól i lasów bogatych w runo leśne i zwierzynę łowną. Na jej terenie zobaczyć można jeziora i rzeki bogate w trocie i łososie, parki dworskie i rezerwat przyrody Cisy Tychowskie z licznymi okazami drzew.

Atrakcje turystyczne:

Zabytki:

 • Motarzyn: Ryglowy kościół z II połowy XVIIw. z renesansową amboną z XVIIIw., emporą organową z XVIIw., mosiężnymi świecznikami  z 1611r. Oraz dzwonem gotyckim z 1603r.
 • Smęcino: Pałac oraz park dworski z końca XIXw.
 • Bukówko: Zespół parowo-pałacowy z XIXw. oraz kościół z XVIw.
 • Dobrowie: Zespół pałacowo-parkowo-kościelny z XIXw.
 • Kikowo: Pałac z XIXw.
 • Kowalki: Kościół rygowy z XVIw.
 • Modrolesie: Pozostałość po obozie jenieckim lotników alianckich z czasów II wojny światowej, z pomnikiem upamiętniającym to zdarzenie
 • Stare Dębno: Kościół z XVIIIw.
 • Trzebiec: Eklektyczny dworek oraz pozostałości po XIXw.  założeniu parkowo- pałacowym
 • Tychowo: Głaz narzutowy Trygław, znajdujący się na cmentarzu komunalnym w Tychowie, Kościół z XVw.  rozbudowany w XVIII i XIXw., Park Krajobrazowy z II poł. XVIIIw.

Inne atrakcje:

 • Na terenie gminy zobaczyć można także w dawnych parkach dworskich wiele gatunków rzadko spotykanych drzew,
 • Przełom rzeki Parsęty w Osówku i źródliska rzeki Chotli.
 • rezerwat przyrody w pobliżu wsi Warnino Cisy Tychowskie z licznymi okazami drzew tego gatunku.
 • Warnino: Rezerwat cisów