Spotkanie w sprawie nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

22 styczeń 2014, 12:17 (wiek: 9 lat) Kategoria: Kontrakt samorządowy

W związku z trwającymi pracami nad określeniem szczegółów działań realizowanych w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz przyjęciem przez Radę Ministrów projektu Umowy Partnerstwa, będącej najważniejszym dokumentem określającym strategię wykorzystania nowej puli Funduszy Europejskich, w dniu 20.01.2014 r. w siedzibie Związku odbyło się spotkanie przedstawicieli Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie z Gminami. Spotkanie rozpoczęli wspólnie Pan Andrzej Jakubowski – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Przewodniczący Związku Waldemar Miśko. Podczas spotkania przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego przedstawili szczegóły koncepcji budowy i zasady działania Kontraktów Samorządowych, ZIT-u Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego oraz trybów konkursowych w ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz koncepcję budowy Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego. Następnie Waldemar Miśko przedstawił propozycję projektów planowanych do realizacji przez ZMiGDP w okresie nowej perspektywy finansowej. Po prezentacjach odbyła się dyskusja, w której na pytania samorządowców odpowiadali Pan Wicemarszałek Andrzej Jakubowski, Dyrektor Marcin Szmyt oraz pracownicy Wydziału Zarządzania Strategicznego Piotr Wolski, Igor Jasiński, Sławomir Doburzyński. Dominującym tematem były sprawy przynależności gmin do narzędzi nowego RPO tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Kontraktów Samorządowych. Duże emocje wzbudziła informacja o braku możliwości aplikowania o środki finansowe gmin w kilku Kontraktach Samorządowych. Na zakończenie spotkania ustalono, iż dalsze decyzje co do powiązań pomiędzy gminami zostaną rozpatrzone po przeanalizowaniu propozycji przedstawionych przez Związek.