Postęp realizacji projektu "Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich"

28 wrzesień 2015, 08:08 (wiek: 8 lat) Kategoria: Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich

Zgodnie z zawartymi umowami na roboty budowlane pierwsze inwestycje związane z rekultywacją składowisk i wykonaniem ścieżek edukacyjnych zostały zakończone  30 czerwca. Na początku lipca dokonano końcowych odbiorów robót na składowiskach w miejscowościach Kołacz gm. Połczyn Zdrój, Świdwinek II gm. Świdwin  i Człopa.

Na składowiskach w miejscowości Mielno i Grzmiąca, Wykonawcy zakończyli roboty dwa miesiące przed terminem umownym. Z kolei na składowisku Trzesieka gm. Szczecinek i Niedalino gm. Świeszyno Wykonawca zakończył prace z miesięcznym wyprzedzeniem.

31 lipca, zgodnie z umową, zakończono roboty na składowisku w miejscowości Bylica gm. Postomino, których końcowy odbiór miał miejsce 11 sierpnia. Prace na kolejnych siedmiu składowiskach w miejscowościach: Biały Bór, Borne Sulinowo, Warnino gm. Tychowo, Lepino gm. Sławoborze, Krzywopłoty gm. Karlino, Rychnów i Strąpie gm. Barlinek zakończyły się w sierpniu, a we wrześniu nastąpiły końcowe odbiory tychże robót.

Na pozostałych pięciu składowiskach w miejscowościach Pomień gm. Recz, Czarnołęka i Drzesz gm. Trzcińsko- Zdrój, Powalice gm. Ińsko oraz Gryfino prace prowadzone są zgodnie z zapisami umów, sztuką budowlaną i obowiązującymi Harmonogramami Rzeczowo- Finansowymi.

Na terenie szesnastu składowisk o powierzchni ponad 27 ha uporządkowano przestrzeń w taki sposób aby formą i estetyką przystawały  do otaczającej zieleni. Funkcją wiodącą terenu po przeprowadzonych zabiegach rekultywacyjnych jest edukacja w tematyce odpadów komunalnych. Zapraszamy na spacer ścieżkami edukacyjnymi w tak nietypowych miejscach jakimi bez wątpienia są zrekultywowane składowiska odpadów.