Zaproszenie na konferencję!

20 styczeń 2016, 12:10 (wiek: 8 lat) Kategoria: Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie serdecznie zaprasza w dniu  28 stycznia 2016 r. na konferencję kończącą realizację projektu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”. Projekt ten dofinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W trakcie trwania konferencji zostaną wręczone nagrody laureatom konkursów plastycznych: pn. „CHROŃ ZIEMIĘ PRZED ŚMIECIAMI” oraz „WYKORZYSTAJ ODPADY”.

Konferencja odbędzie się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu, Lipie 16, 78-331 Rąbino. W załączeniu plan konferencji.