Aneksowanie Umowy o dofinansowanie.

04 grudzień 2015, 13:30 (wiek: 8 lat) Kategoria: Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich

W dniu 2 grudnia 2015 r. podpisany został Aneks nr POIS.02.01.00-00-035/13-03 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-035/13-00 z dnia 19 listopada 2013 r. projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”.

W Aneksie niewielkiej korekcie uległ całkowity koszt projektu i obecnie wynosi 19.035.164,22 zł a maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych 18.733.265,09 zł. Zgodnie z zawartym Aneksem Związkowi zostanie udzielone dofinansowanie z Funduszu Spójności na realizację Projektu w kwocie nie większej niż 15.923.275,32 zł. Ponadto uległ zmianie końcowy okres kwalifikowania wydatków i który skończy się w dniu 31.12.2015 r.