Aneksowanie Umowy o dofinansowanie.

22 styczeń 2016, 12:33 (wiek: 8 lat) Kategoria: Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich

W dniu 20 stycznia 2016 r. podpisany został Aneks nr POIS.02.01.00-00-035/13-04 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-035/13-00 z dnia 19 listopada 2013 r. projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”.

W Aneksie korekcie uległ całkowity koszt projektu i obecnie wynosi 18.975.753,39 zł a maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych 18.673.854,26 zł. Zgodnie z zawartym Aneksem Związkowi zostanie udzielone dofinansowanie z Funduszu Spójności na realizację Projektu w kwocie nie większej niż 15.872.775,33 zł. Zmiana ta wynika głównie z zaoszczędzonych kosztów zadania „Zarządzanie projektem”.

Ponadto zmianie uległa łączna powierzchnia zrekultywowanych składowisk, stanowiąca ekologiczne rozliczenie projektu z 34,0092 ha do 34,7449 ha. Zmiany tej dokonano w oparciu o faktyczne pomiary wykonane przez Geodetów uprawnionych.