Projekty Związku > Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - I > Lista Punktów Koordynujących Walkę z Wykluczeniem Cyfrowym