Konkurs fotograficzny "Bioróżnorodność wokół nas" dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

18 sierpień 2015, 11:41 (wiek: 9 lat) Kategoria: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży

Drodzy Uczniowie!

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zachęca wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego do udziału w konkursie fotograficznym

„Bioróżnorodność wokół nas"

organizowanym w ramach projektu pn.:

„Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”

dofinansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Tematyką konkursu jest bioróżnorodność ekologiczna, którą można określić jako zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych. Zachowanie bioróżnorodności jest niezwykle istotne dla przyszłości człowieka i naszej planety. Na konkurs należy przysłać zdjęcie ukazujące gatunek rośliny, zwierzęcia, owada itp.

Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody rzeczowe za pierwsze cztery miejsca oraz sześć wyróżnień w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu z kartą zgłoszenia dostępne na stronie www.parseta.org.pl w zakładce Projekty Związku / Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dziecii młodzieży.

Prace należy nadsyłać lub składać osobiście w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, ul. Szymanowskiego 17, 78-230 Karlino do 16.10.2015 r.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu – Agnieszką Pyrzyńską-Gorzkiewicz tel. 94 717 71 23 lub 608 380 839, email: apyrzynska@parseta.org.pl