Konkurs dla nauczycieli "Żyj, poznawaj, rozwijaj się - chroń bioróżnorodność"

18 sierpień 2015, 11:56 (wiek: 9 lat) Kategoria: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży

Drodzy Nauczyciele!

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zachęca wszystkich nauczycieli z województwa zachodniopomorskiego do udziału w konkursie na najlepszy scenariusz lekcji dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z wykorzystaniem elementów bioróżnorodności

„Żyj, poznawaj, rozwijaj się – chroń bioróżnorodność”

organizowanym w ramach projektu pn.:

„Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”

dofinansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Celem konkursu jest promowanie edukacji z zakresu bioróżnorodności ekologicznej i ekosystemów oraz uatrakcyjnienie sposobu prezentacji wiedzy w szkołach poprzez wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania i sposobu prezentacji zajęć.

Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody rzeczowe za pierwsze cztery miejsca oraz sześć wyróżnień.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu z formularzem zgłoszeniowym oraz oświadczeniem dostępne na stronie www.parseta.org.pl w zakładce Projekty Związku / Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży

Prace należy nadsyłać lub składać osobiście w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, ul. Szymanowskiego 17, 78-230 Karlino do 16.10.2015 r.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu – Agnieszką Pyrzyńską-Gorzkiewicz tel. 94 717 71 23 lub 608 380 839, email: apyrzynska@parseta.org.pl