Zmiana terminu składania scenariuszy do konkursu „Żyj, poznawaj, rozwijaj się – chroń bioróżnorodność”

12 październik 2015, 16:01 (wiek: 8 lat) Kategoria: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży

UWAGA! UWAGA! UWAGA!

Drodzy Nauczyciele!

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie przedłuża termin składania scenariuszy lekcji do 20 listopada 2015 r.

Zachęcamy wszystkich nauczycieli z województwa zachodniopomorskiego do udziału w konkursie na najlepszy scenariusz lekcji dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z wykorzystaniem elementów bioróżnorodności

„Żyj, poznawaj, rozwijaj się – chroń bioróżnorodność”

organizowanym w ramach projektu pn.:

„Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”

dofinansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Celem konkursu jest promowanie edukacji z zakresu bioróżnorodności ekologicznej i ekosystemów oraz uatrakcyjnienie sposobu prezentacji wiedzy w szkołach poprzez wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania i sposobu prezentacji zajęć.

Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody rzeczowe dla nauczycieli:

  • za I miejsce – laptop,
  • za II miejsce – tablet,
  • za III miejsce – aparat fotograficzny,
  • za IV miejsce - mikroskop
  • oraz 6 wyróżnień – podwójne bilety do Ogrodów „Hortulus” w Dobrzycy.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu z formularzem zgłoszeniowym oraz oświadczeniem dostępne na stronie www.parseta.org.pl w zakładce Projekty Związku / Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży

Prace należy nadsyłać lub składać osobiście w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, ul. Szymanowskiego 17, 78-230 Karlino do 20.11.2015 r.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu – Agnieszką Pyrzyńską-Gorzkiewicz tel. 94 717 71 23 lub 608 380 839, email: apyrzynska@parseta.org.pl