Otwarcie pierwszej Pracowni Bioróżnorodności utworzonej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu

18 listopad 2015, 15:39 (wiek: 9 lat) Kategoria: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży

W dniu 18 listopada 2015 r. nastąpiło oficjalne otwarcie Pracowni Bioróżnorodności w Szkole Podstawowej nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu. Jest to pierwsza Pracownia oddana do używania uczniom, w której będą odbywały się lekcje.

Sala przeznaczona na Pracownię została odświeżona, wymalowana i wyposażona w dębowe meble edukacyjne z elementami fauny i flory występującymi na naszym obszarze, tablice gatunkowe roślin i zwierząt, grzybów oraz owadów, mapy obszarów chronionych, okazy gatunków zagrożonych, tropy zwierząt, gabloty z okazami owadów, tablicę interaktywną z oprogramowaniem, laptop, rzutnik oraz inne elementy dekoracyjne wyposażenia z zakresu bioróżnorodności.

Nowa forma klasy lekcyjnej ma uatrakcyjnić przekazywaną wiedzę i zachęcić uczniów do nauki o otaczającej człowieka przyrodzie.

Uroczystość rozpoczęła się przedstawieniem uczniów z klasy III nawiązującym do ochrony drzew i przyrody. W trakcie apelu został przedstawiony pełen zakres działań realizowanego projektu przez Dyrektora Związku. Po apelu uczniowie pomogli przeciąć wstęgę na znak otwarcia Pracowni. Uśmiech, ciekawość oraz zadowolenie dzieci było ogromne.

Utworzenie jednej z 22 Pracowni Bioróżnorodności w szkołach podstawowych zlokalizowanych na obszarze gmin zrzeszonych w ZMiGDP jest częścią projektu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”, którego beneficjentem jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Projekt dofinansowany został w 85 % ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Przedstawiamy zdjęcia z otwarcia Pracowni, oraz jej wygląd przed i po zmianach.

Dziękujemy Dyrektor szkoły Pani Jolancie Wasila za zaproszenie.

 

Więcej informacji dostępne pod linkami:

TAKŻE.PL

http://takze.pl/informacje/kolobrzeg/6363-pracownia-bioroznorodnosci-dziala-w-sp4-foto

MIASTO KOŁOBRZEG

http://www.miastokolobrzeg.pl/szkola/11344-w-sp-4-powstala-izba-bioroznorodnosci.html

RADIO KOSZALIN

http://www.radio.koszalin.pl/pl/artykul/pracownia-bioroznorodnosci-w-kolobrzegu.12830.html

INFORMACJA KOŁOBRZEG.PL

http://informacje.kolobrzeg.pl/index.php/programy/player/audycje-tkk/sala-do-lekcji-przyrody

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W KOŁOBRZEGU

http://www.sp4.kolobrzeg.pl/index.php?name=News&file=article&sid=1737