Odbiór pierwszych 5 Pracowni Bioróżnorodności

26 listopad 2015, 09:46 (wiek: 8 lat) Kategoria: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży

W dniu 24 listopada 2015 r. dokonano odbioru pierwszych 5 Pracowni Bioróżnorodności utworzonych w szkołach:

  1. Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu
  2. Zespół Szkół w Grzmiącej
  3. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Gościnie
  4. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Noblistów Polskich w Szczecinku
  5. Zespół Szkół w Dargini

Wszystkie sale przeznaczona na Pracownię zostały odświeżone, wymalowana i wyposażone w dębowe meble edukacyjne z elementami fauny i flory występującymi na naszym obszarze, tablice gatunkowe roślin i zwierząt, grzybów oraz owadów, mapy obszarów chronionych, okazy gatunków zagrożonych, tropy zwierząt, gabloty z okazami owadów, tablicę interaktywną z oprogramowaniem, laptop, rzutnik oraz inne elementy dekoracyjne wyposażenia z zakresu bioróżnorodności, min.: leśne koło fortuny, zestaw interaktywny ze sztalugą, drzewo artystyczne.

Utworzenie Pracowni Bioróżnorodności w szkołach podstawowych zlokalizowanych na obszarze gmin zrzeszonych w ZMiGDP jest częścią projektu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”, którego beneficjentem jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Projekt dofinansowany został w 85 % ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

http://www.gawex.pl/wiadomosci/informacje_wideo/2444/PRACOWNIA-BIOROZNORODNOSCI-W-SP-NR-7-19-lutego-2016

http://iszczecinek.pl/pulsregionu/szczecinek/koniec-z-nudnymi-lekcjami-przyrody-w-sp7-powstala-pracownia-bioroznorodnosci

Zdjęcia z Pracowni Bioróżnorodności przed i po:

Zespół Szkół w Grzmiącej

Przed


PoSzkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Gościnie

Przed


PoSzkoła Podstawowa nr 7 im. Noblistów Polskich w Szczecinku

Przed


PoZespół Szkół w Dargini

Przed


Po