Zaproszenie na konferencję.

11 grudzień 2015, 09:47 (wiek: 8 lat) Kategoria: Projekty Związku, Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie serdecznie zaprasza w dniu 18 grudnia 2015 r. laureatów na konferencję organizowaną w ramach projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W trakcie trwania konferencji zostaną wręczone nagrody laureatom konkursu fotograficznego dla uczniów pn. „BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS”, oraz nauczycielom za najlepszy scenariusz zajęć z zakresu bioróżnorodności pn. „ŻYJ, POZNAWAJ, ROZWIJAJ SIĘ – CHROŃ BIORÓŻNORODNOŚĆ”.

Konferencja będzie zorganizowana w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty przy ul. Szymanowskiego 17 w Karlinie.W załączeniu plan konferencji.

Organizacją konferencji zajmuje się Pani Agnieszka Pyrzyńska-Gorzkiewicz, tel. 94 716 65 49, email: apyrzynska@parseta.org.pl


Pliki:
plan_konferencji.pdf360 K