Otwarcie Pracowni Bioróżnorodności utworzonej w Zespole Szkół w Grzmiącej

15 grudzień 2015, 10:13 (wiek: 8 lat) Kategoria: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży

W dniu 14 grudnia 2015 r. nastąpiło oficjalne otwarcie Pracowni Bioróżnorodności w Zespole Szkół w Grzmiącej. Uroczystość rozpoczęła się występem artystycznym uczniów pt. „Żyj, poznawaj, rozwijaj się –chroń bioróżnorodność” nawiązującym do ochrony przyrody.

Udział w uroczystości wzięli przedstawiciele gminy Grzmiąca, uczniowie oraz rodzice.
Meble, wyposażenie, sprzęt oraz elementy dekoracyjne pracowni mają służyć do prowadzenia zajęć z zakresu rozpoznawania zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, rozpoznawania obszarów chronionych, przyporządkowania gatunków roślin i zwierząt do obszarów ich występowania. Nowa forma ma wpłynąć na większą efektywność przekazywanej wiedzy i chęć nauki o otaczającej człowieka przyrodzie.

Pracownie Bioróżnorodności są jednym z działań realizowanego projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”    dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Informacje dostępne pod linkami:

http://www.grzmiaca.org.pl/art,730,otwarcie-pracowni-bioroznorodnosci-w-zespole-szkol-w-grzmiacej