Otwarcie Pracowni Bioróżnorodności w Zespole Szkół w Dargini.

18 grudzień 2015, 11:28 (wiek: 8 lat) Kategoria: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży

W dniu 17 grudnia 2015 r. oficjalne otwarcie Pracowni Bioróżnorodności odbyło się w Zespole Szkół w Dargini. Uroczystość rozpoczął dyrektor szkół prezentacją szkoły oraz jej osiągnięciami ekologicznymi.

Po zabraniu głosu przez zaproszonych gości nastąpiło oficjalne otwarcie przez uczniów - najlepszych ekologów szkolnych.

Atrakcyjnie ozdobione stoły, tablice edukacyjne ułatwiające poznawanie przyrody i elementy edukacyjne to główne atuty pracowni, które znalazły uznanie wśród zaproszonych. Taka forma sali to ciekawy i pomysłowy sposób na efektywne przekazywanie wiedzy i chęć nauki o otaczającej nas przyrodzie.

Na uroczystość zostali zaproszeni Burmistrz Miasta Bobolice, przewodniczący Rady Miasta i Gminy Bobolice, przedstawiciele Nadleśnictwa Bobolic i Tychowa, przedstawiciele Towarzystwa Ekologiczno-Kulturalnego w Bobolicach, Koła Łowieckiego „Żuraw”, dyrektorzy z zaprzyjaźnionych szkół podstawowych z Zegrza Pomorskiego, Tychowa, Bobolic, Kłanina, członkowie Rady Rodziców szkoły oraz uczniowie i nauczyciele. Do korzystania z Pracowni zostali zaproszeni także uczniowie z zaprzyjaźnionych szkół.

Pracownie Bioróżnorodności są jednym z działań realizowanego projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Więcej informacji z otwarcia Pracowni Bioróżnorodności

Bobolickie Wiadomości Samorządowe:
http://www.bobolice.pl/files/BWS_XII_2015.pdf

Strona szkoły w Dargini:
http://szkoladargin.bobolice.pl/nowa_strona/index.php?option=com_content&view=article&id=219:uroczyste-otwarcie-sali-bioronorodnoci

Strona urzędu Miasta i Gminy Bobolice:
http://www.bobolice.pl/news/2699