Otwarcie Pracowni Bioróżnorodności w Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Białogardzie

17 grudzień 2015, 11:39 (wiek: 8 lat) Kategoria: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży

W dniu 16 grudnia 2015 r. zostaliśmy zaproszeni na oficjalne otwarcie Pracowni Bioróżnorodności w Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Białogardzie. Udział w uroczystym przecięciu wstęgi wzięli  przedstawiciele z Urzędu Miasta Białogard, Koła Łowieckiego DANIEL, a także nadleśniczy Nadleśnictwa Białogard oraz wykładowcy z Fundacji Zielonych Inicjatyw  z Warszawy.

Uroczystość rozpoczęła się występem artystycznym uczniów pt. „Bioróżnorodność”, którego tematem przewodnim była ochrona przyrody, w tym głównie lasów i drzew otaczających człowieka.  

Zachwyt nową klasą był ogromny. Pracownia Bioróżnorodności bardzo podobała się wszystkim gościom, a przede wszystkim uczniom. W nowo otwartej Pracowni krótką prelekcję na temat lasów przeprowadził Nadleśniczy Pan Zbigniew Kaczmarczyk.

Meble, wyposażenie, sprzęt oraz elementy dekoracyjne pracowni mają służyć do prowadzenia zajęć z zakresu rozpoznawania zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, rozpoznawania obszarów chronionych, przyporządkowania gatunków roślin i zwierząt do obszarów ich występowania. Nowa forma ma wpłynąć na większą efektywność przekazywanej wiedzy i chęć nauki o otaczającej człowieka przyrodzie.

Pracownie Bioróżnorodności została utworzona w ramach realizowanego projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”    dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Informacje z otwarcia oczami uczestników:
MIASTO BIAŁOGARD - MIEJSKI PORTAL INFORMACYJNY

http://bialogard.info/2,2232,pracownia-bioroznorodnosci