Otwarcie Pracowni Bioróżnorodności w Szkole Podstawowej w Karlinie

23 grudzień 2015, 10:22 (wiek: 8 lat) Kategoria: Projekty Związku, Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży

W dniu 22 grudnia 2015 nastąpiło oficjalne otwarcie Pracowni Bioróżnorodności w Szkole Podstawowej im. Bohaterów 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty w Karlinie. Uroczystość rozpoczęła się występem artystycznym wykonanym przez nauczycieli.

Udział w uroczystości wzięli przedstawiciele gminy Karlino, Rady Rodziców oraz uczniowie.

Pracownia wzbudziła ogromny entuzjazm wśród uczniów, którzy zaraz po otwarciu zasiedli w ławkach.  

Meble, wyposażenie, sprzęt oraz elementy dekoracyjne pracowni mają służyć do prowadzenia zajęć z zakresu rozpoznawania zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, rozpoznawania obszarów chronionych, przyporządkowania gatunków roślin i zwierząt do obszarów ich występowania. Nowa forma ma wpłynąć na większą efektywność przekazywanej wiedzy i chęć nauki o otaczającej człowieka przyrodzie.

Pracownie Bioróżnorodności są jednym z działań realizowanego projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Więcej informacji na stronie:

http://www.karlino.pl/aktualnosc-6189-uroczyste_otwarcie_sali.html