Odbiór kolejnych 5 Pracowni Bioróżnorodności

23 grudzień 2015, 12:11 (wiek: 8 lat) Kategoria: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży

W dniach 21 i 22 grudnia 2015 r. dokonano odbioru kolejnych 5 Pracowni Bioróżnorodności utworzonych w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”.

Pracownie znajdują się w szkołach podstawowych zlokalizowanych na obszarze gmin zrzeszonych w ZMiGDP, takich jak:

  1. Gmina Karlino - Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty w Karlinie
  2. Gmina Ustronie Morskie - Zespół Szkół w Ustroniu Morskim
  3. Miasto Białogard - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Białogardzie
  4. Gmina Szczecinek - Szkoła Podstawowa w Wierzchowie
  5. Gmina Dygowo - Zespół Szkół we Wrzosowie

Wszystkie sale przeznaczone na Pracownię zostały odświeżone, wymalowana i wyposażone w dębowe meble edukacyjne z elementami fauny i flory występującymi na naszym obszarze, tablice gatunkowe roślin i zwierząt, grzybów oraz owadów, mapy obszarów chronionych, okazy gatunków zagrożonych, tropy zwierząt, gabloty z okazami owadów, tablicę interaktywną z oprogramowaniem, laptop, rzutnik oraz inne elementy dekoracyjne wyposażenia z zakresu bioróżnorodności, min.: leśne koło fortuny, zestaw interaktywny ze sztalugą, drzewo artystyczne.

Projekt dofinansowany został w 85 % ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Więcej informacji z uroczystości otwarcia Pracowni Bioróżnorodności w szkołach:

http://szkola.ustronie-morskie.pl/pracownia-xxi-wieku,998,l1.html

http://www.ustronie-morskie.pl/pracownia-bioroznorodnosci-juz-otwarta,3371,l1.html

http://miastokolobrzeg.pl/region/66-gm-ustronie-morskie/11612-to-juz-70-lat-szkoly-w-ustroniu.html

http://sp4bialogard.edu.pl/documents/2015/pracowniabior%C3%B3%C5%BCnorodno%C5%9Bci.pdf

Zdjęcia Pracowni Bioróżnorodności przed i po aranżacji

Zespół Szkół w Ustroniu Morskim

Przed


PoSzkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Białogardzie

Przed

PoSzkoła Podstawowa w Wierzchowie

PrzedPoZespół Szkół we Wrzosowie

PrzedPo