Otwarcie Pracowni Bioróżnorodności utworzonej w Szkole Podstawowej w Wierzchowie

22 styczeń 2016, 12:24 (wiek: 8 lat) Kategoria: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży

Przedstawieniem artystycznym uczniów „Zaczarowany Las” w dniu 21 stycznia br. nastąpiło oficjalne otwarcie Pracowni Bioróżnorodności w Szkole Podstawowej w Wierzchowie. Młodzi aktorzy przebrani za zwierzęta i rośliny starali się przekazać zgromadzonej publiczności jak ważne jest życie w zgodzie z ekosystemem i dbanie o przyrodę.

Po uroczystym przecięciu wstęgi wszyscy zaproszeni goście mogli obejrzeć eksponaty i usiąść w ławach. Pracownia wzbudziła ogromne zainteresowanie, a zwłaszcza bogato wyposażona w oprogramowanie specjalistyczne tablica multimedialna. Dyrektor szkoły zapowiedział, że również uczniowie z innych szkół z obrębu Gminy Szczecinek będą mogły korzystać z Pracowni, dlatego planuje przeprowadzanie lekcji pokazowych.

Sala przeznaczona na Pracownię została odświeżona, wymalowana i wyposażona w dębowe meble edukacyjne z elementami fauny i flory występującymi na naszym obszarze, tablice gatunkowe roślin i zwierząt, grzybów oraz owadów, mapy obszarów chronionych, okazy gatunków zagrożonych, tropy zwierząt, gabloty z okazami owadów, tablicę interaktywną z oprogramowaniem, laptop, rzutnik oraz inne elementy dekoracyjne wyposażenia z zakresu bioróżnorodności, m.in.: leśne koło fortuny, zestaw interaktywny ze sztalugą, drzewo artystyczne. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia wiedzy wśród uczniów na temat sposobów ochrony środowiska, kształcenia umiejętności dostrzegania zjawisk w ekosystemach, poszerzenia wiedzy wśród dzieci i młodzieży z zakresu różnorodności gatunkowej, warunków życia roślin i zwierząt oraz czynników wpływających na utratę bioróżnorodności itp.

W uroczystości udział wzięli Przewodniczący Zarządu ZMIGDP – Waldemar Miśko, przedstawiciele Gminy Szczecinek - Wójt Gminy Ryszard Jasionas oraz Z-ca Wójta Edyta Wieleba – Matysiak, Leśniczy Leśnictwa Wierzchowo - Mirosław Nowak, przedstawiciel Leśnictwa w Bobolicach - Łukasz Opszyński, przedstawiciele z Gimnazjum w Wierzchowie, przedstawiciele Samorządu Szkolnego, a także nauczyciele, rodzice i uczniowie.

Pracownia utworzona została w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Głośno o otwarciu Pracowni Bioróżnorodności w Wierzchowie było w:

Telewizja GAWEX – Echa dnia 21.01.2016 r.

http://www.gawex.pl/wiadomosci/echa_dnia/1483

Telewizja Zachód – Nowa Pracownia 2016.01.22

http://www.tvzachod.com.pl/informacje.php?sh=16012203

YOU TUBE – Nowa Pracownia 2016.01.22

https://www.youtube.com/watch?v=jHqMpHoLMaU