Odbiór kolejnych 5 Pracowni Bioróżnorodności

28 styczeń 2016, 13:40 (wiek: 8 lat) Kategoria: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży

W dniach 26 i 27 stycznia 2016 r. dokonano odbioru kolejnych 5 Pracowni Bioróżnorodności utworzonych w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”.

Nowo utworzone Pracownie znajdują się w szkołach podstawowych zlokalizowanych na obszarze gmin zrzeszonych w ZMiGDP, takich jak:

  1. Gmina Borne Sulinowo - Szkoła Podstawowa im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie
  2. Gmina Kołobrzeg - Zespół Szkół w Drzonowie
  3. Gmina Rąbino - Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Rąbinie
  4. Gmina Rymań – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu
  5. Gmina Białogard – Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rogowie

Sale przeznaczone na Pracownie zostały odświeżone, wymalowane i wyposażone w dębowe meble edukacyjne z elementami fauny i flory występującymi na naszym obszarze, tablice gatunkowe roślin i zwierząt, grzybów oraz owadów, mapy obszarów chronionych, okazy gatunków zagrożonych, tropy zwierząt, gabloty z okazami owadów, tablicę interaktywną z oprogramowaniem, laptop, rzutnik oraz inne elementy dekoracyjne wyposażenia z zakresu bioróżnorodności, min.: leśne koło fortuny, zestaw interaktywny ze sztalugą, drzewo artystyczne.

Wszystkie wymienione elementy nowych pracowni mają służyć do prowadzenia zajęć z zakresu rozpoznawania zagrożonych gatunków roślin, zwierząt, rozpoznawania obszarów chronionych, przyporządkowania gatunków roślin i zwierząt do obszarów ich występowania. Nowa forma ma wpłynąć na większą efektywność przekazywanej wiedzy oraz chęć nauki o otaczającej człowieka przyrodzie.

Projekt dofinansowany został w 85 % ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Więcej informacji o nowych Pracowniach Bioróżnorodności w szkołach:

http://www.zsz.drzonowo.pl/18-wydarzenia-2016/604-drzwi-szeroko-otwarte-w-zespole-szkol-w-drzonowie

Zdjęcia Pracowni Bioróżnorodności przed i po aranżacji

Szkoła Podstawowa im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie

Przed


Po


Zespół Szkól w Drzonowie

Przed


Po


Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Rąbinie

Przed


Po


Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu

Przed


Po
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rogowie

Przed


Po