Otwarcie nowo utworzonej Pracowni Bioróżnorodności w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rogowie

29 styczeń 2016, 14:13 (wiek: 8 lat) Kategoria: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży

W dniu 29.01.2016 r. odbyło się inauguracyjne otwarcie Pracowni Bioróżnorodności im. Jana Brzechwy w Rogowie, podczas którego została przedstawiona Kronika Działań Ekologicznych realizowanych przez szkołę. Następnie uczniowie z II klasy oraz koło muzyczne przygotowali inscenizację pn. „Chroń przyrodę”. Po przedstawieniu uczniowie biorący udział w konkursach ekologicznych zostali nagrodzeni książkami oraz albumami ekologicznymi.

Po uroczystym przecięciu wstęgi wszyscy zaproszeni goście mogli obejrzeć eksponaty. Pracownia wzbudziła ogromne zainteresowanie, a zwłaszcza zestaw interaktywny na sztaludze oraz okazy gatunków owadów w gablotach. Dyrektor szkoły w trakcie spotkania zaproponował dyrektorom innych szkół z Gminy Białogard możliwość korzystania z Pracowni.

Sala przeznaczona na Pracownię została odświeżona, wymalowana i wyposażona w dębowe meble edukacyjne z elementami fauny i flory występującymi na naszym obszarze, tablice gatunkowe roślin i zwierząt, grzybów oraz owadów, mapy obszarów chronionych, okazy gatunków zagrożonych, tropy zwierząt, gabloty z okazami owadów, tablicę interaktywną z oprogramowaniem, laptop, rzutnik oraz inne elementy dekoracyjne wyposażenia z zakresu bioróżnorodności, m.in.: leśne koło fortuny, zestaw interaktywny ze sztalugą, drzewo artystyczne. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia wiedzy wśród uczniów na temat sposobów ochrony środowiska, kształcenia umiejętności dostrzegania zjawisk w ekosystemach, poszerzenia wiedzy wśród dzieci i młodzieży z zakresu różnorodności gatunkowej, warunków życia roślin i zwierząt oraz czynników wpływających na utratę bioróżnorodności itp.

W uroczystości uczestniczyli: Wójt Gminy Białogard – Jacek Smoliński wraz z zastępcą Alicją Kubiś, Przewodniczący Rady Gminy – Kazimierz Gregorczyk, p.o. Dyrektora Biura Związku – Monika Drabowicz, a także Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, dyrektorzy z zaprzyjaźnionych szkół ze Stanomina i Pomianowa, nauczyciele, rodzice i uczniowie.

Pracownia utworzona została w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.