Warsztaty 1- dniowe zakończone !!!

19 luty 2016, 14:50 (wiek: 8 lat) Kategoria: Projekty Związku, Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zakończone w grudniu 2015 roku jednodniowe warsztaty  zorganizowane  w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”  realizowanego w ramach środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Zajęcia prowadzone były w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu oraz w jego pięknej okolicy na obszarach Natura 2000.  

 

Ciekawa forma zajęć w formie aktywizacji kreatywności dzieci, rozpoznawanie tropów zwierząt, gatunków drzew, krzewów i kwiatów w danych ekosystemach poprzez wyjścia plenerowe oraz poznawanie świata w skali mikro – zajęcia w laboratorium z wykorzystaniem mikroskopów to główne atuty warsztatów.

Dzięki warsztatom młodzi ekolodzy zapoznali się różnorodnością biologiczną charakteryzującą Dorzecze Parsęty oraz zwiększyli swoją świadomość w kwestiach poszanowania środowiska przyrodniczego oraz odpowiedzialności za nie w środowisku lokalnym.  Uczestnicy mieli również okazję przekonać się jakie zagrożenia wynikają z braku poszanowania fauny i flory oraz jakie problemy ekologiczne i społeczne pojawiają się w przypadku zanieczyszczenia wód, gleby oraz powietrza.

Głównymi odbiorcami zajęć byli uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych z terenu całego województwa zachodniopomorskiego (łącznie 3.000 osób). W 75 warsztatach najaktywniej uczestniczyli uczniowie z gmin: Karlino, Wałcz, Białogard, Szczecinek, Goleniów, Kołobrzeg, Siemyśl i Bobolice.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za ogromne zaangażowanie oraz aktywne uczestnictwo w warsztatach!