22 Pracownie Bioróżnorodności wykonane!

15 luty 2016, 11:47 (wiek: 8 lat) Kategoria: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży

W dniach od 2 do 5 lutego 2016 r. dokonano odbioru ostatnich 7 Pracowni Bioróżnorodności.

Nowo utworzone Pracownie znajdują się w szkołach podstawowych zlokalizowanych na obszarze gmin zrzeszonych w ZMiGDP, takich jak:

  1. Gmina Siemyśl – Zespół Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu
  2. Gmina Biały Bór – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze
  3. Gmina Barwice - Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera w Barwicach
  4. Gmina Tychowo - Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tychowie
  5. Gmina Biesiekierz - Szkoła Podstawowa im. kpt. Władysława Wysockiego w Biesiekierzu
  6. Gmina Sławoborze – Zespół Szkół w Sławoborzu
  7. Gmina Połczyn Zdrój – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Połczynie Zdroju

Sale przeznaczone na Pracownie zostały odświeżone i wymalowane. Klasy wyposażono w dębowe meble edukacyjne z elementami fauny i flory występującymi na naszym obszarze, tablice gatunkowe roślin i zwierząt, grzybów oraz owadów, mapy obszarów chronionych, okazy gatunków zagrożonych, tropy zwierząt, gabloty z okazami owadów, tablicę interaktywną z oprogramowaniem, laptop, rzutnik oraz inne elementy dekoracyjne wyposażenia z zakresu bioróżnorodności, min.: leśne koło fortuny, zestaw interaktywny ze sztalugą, drzewo artystyczne.

Wszystkie wymienione elementy nowych pracowni mają służyć do prowadzenia zajęć z zakresu rozpoznawania zagrożonych gatunków roślin, zwierząt, rozpoznawania obszarów chronionych, przyporządkowania gatunków roślin i zwierząt do obszarów ich występowania.

W ramach projektu utworzono 22 Pracownie Bioróżnorodności po jednej w gminie zrzeszonej w Związku. Wykonawcą była firma Jolanta Buzanowska PULS-ART z Połczyna Zdroju. Każda z Pracowni różni się od siebie elementami dekoracyjnymi o tematyce ekologicznej, co miało na celu możliwość przedstawienia jak najszerzej bioróżnorodności oraz walorów ekologicznych i przyrodniczych terenów Dorzecza Parsęty.

Projekt dofinansowany został w 85 % ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Więcej informacji o nowych Pracowniach Bioróżnorodności w szkołach:

http://spbarwice.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/169778/sala_bioroznorodnosci_klasopracownia_nr_25

Zdjęcia Pracowni Bioróżnorodności przed i po aranżacji

Zespół Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu

PrzedPoSzkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze

Przed


PoSzkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera w Barwicach

Przed


PoSzkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tychowie

Przed


PoSzkoła Podstawowa im. kpt. Władysława Wysockiego w Biesiekierzu

PrzedPoZespół Szkół w Sławoborzu

Przed


PoPubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Połczynie Zdroju

Przed


Po