Otwarcie nowo utworzonej Pracowni Bioróżnorodności w Zespole Szkół Publicznych w Rymaniu

26 luty 2016, 15:17 (wiek: 8 lat) Kategoria: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży

Uroczystym przecięciem wstęgi oraz występem uczniów klasy IV b z przedstawieniem „W naszym lesie” pod czujnym okiem wychowawczyni Danuty Mendel zainaugurowano oficjalnie otwarcie pracowni bioróżnorodności w Zespole Szkół Publicznych w Rymaniu.

Sala przeznaczona na Pracownię została odświeżona, wymalowana i wyposażona w dębowe meble edukacyjne z elementami fauny i flory występującymi na naszym obszarze, tablice gatunkowe roślin i zwierząt, grzybów oraz owadów, mapy obszarów chronionych, okazy gatunków zagrożonych, tropy zwierząt, gabloty z okazami owadów, tablicę interaktywną z oprogramowaniem, laptop, rzutnik oraz inne elementy dekoracyjne wyposażenia z zakresu bioróżnorodności, m.in.: leśne koło fortuny, zestaw interaktywny ze sztalugą, drzewo artystyczne.

Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Rymań – Mirosław Terlecki, Przewodniczący Rady Gminy – Mirosław Ekiert, przedstawiciel ZMiGDP - Agnieszka Pyrzyńska-Gorzkiewicz, nadleśniczy Nadleśnictwa Gościno – Krzysztof Olejnik, leśniczy Leśnictwa Międzyrzecze – Wiesław Skowroński oraz przedstawiciele Rady Rodziców i uczniowie klas I-VI.

Pracownia utworzona została w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.