Otwarcie Pracowni Bioróżnorodności utworzonej w Szkole Podstawowe im. prof. W. Szafera w Barwicach

02 marzec 2016, 13:20 (wiek: 8 lat) Kategoria: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży

W dniu 01 marca 2016 r. odbyło się oficjalne otwarcie pracowni bioróżnorodności w Szkole Podstawowej im. prof. W. Szafera w Barwicach.

Inauguracja Pracowni rozpoczęła się od prezentacji czwartej części innowacyjnego programu edukacyjno – wychowawczego „Poznajemy parki narodowe, czyli śladami ochrony przyrody w Polsce i na świecie” napisanego i przedstawionego przez nauczycielki: Małgorzatę Krawczyk – Figlarz, Elżbietę Afiniec i Renatę Kęsy.

Po prezentacji dyrektor szkoły Grażyna Kozłowska w skrócie przedstawiła projekt, którego częścią jest nowo powstała sala bioróżnorodności. Wyraziła nadzieję, że dzięki realizowanym programom i zajęciom edukacyjnym – jak przystało na szkołę noszącą imię wielkiego przyrodnika prof. Władysława Szafera - uczniowie poszerzą wiedzę na temat sposobów ochrony środowiska, różnorodności gatunkowej, warunków życia roślin i zwierząt, sposobów ochrony środowiska oraz kształceniu umiejętności dostrzegania zjawisk w ekosystemach.

W kolejnej części uroczystości Burmistrz Zenon Maksalon oraz zastępca dyrektora szkoły Małogorzata Krawczyk-Figlarz wraz z przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Sandrą Ziółkowską - dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi u drzwi pracowni.

W spotkaniu uczestniczyli między innymi dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, emerytowani dyrektorzy szkoły, przedstawiciel Rady Rodziców, rodzice, nauczyciele i uczniowie szkoły. Uczniowie ze szkół ościennych zaproszeni zostali do uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych.

Pracownie Bioróżnorodności są jednym z działań realizowanego projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Informacje dostępne pod linkami:

http://www.gk24.pl/wiadomosci/szczecinek/a/barwicka-bioroznorodnosc-zdjecia,9460961/

http://spbarwice.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/173871/nowa_pracownia_bioroznorodnosci_juz_otwarta

http://barwice.pl/news/nowa-pracownia-bior%C3%B3%C5%BCnorodno%C5%9Bci-w-szkole-podstawowej-im-prof-w%C5%82adys%C5%82awa-szafera-w-barwicach