Otwarcie Pracowni Bioróżnorodności utworzonej w Zespole Szkół w Rąbinie

02 marzec 2016, 14:01 (wiek: 8 lat) Kategoria: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży

Przedstawieniem artystycznym ”Co słychać w lesie” pod kierunkiem nauczycielek Katarzyny Pedrycz, Danuty Czarneckiej, Teresy Bobowskiej oraz Alicji Grochala uczniowie klas I - III Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Rąbinie w dniu 01 marca 2016 r. powitali gości zaproszonych na uroczyste otwarcie Pracowni Bioróżnorodności.

Otwarcia Pracowni dokonali: wójt gminy Rąbino Krzysztof Majewski, Anna Chrzanowska – Rząsa – Dyrektor Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu, dyrektor szkoły Wioletta Michalska-Stępień oraz uczennica klasy III Alicja Merdasińska.

Podczas prezentacji Pracowni Bioróżnorodności nauczycielka Katarzyna Pedrycz opowiedziała o realizowanej w szkole Innowacji Pedagogicznej pt. ”Nasz EKO – ZAKĄTEK”, a pani Ewa Prygiel zaprezentowała możliwości tablicy interaktywnej.

Wśród gości znaleźli się również Anna Żelazek dyrektor Szkoły Podstawowej w Nielepie wraz z uczniami, Elżbieta Borecka Przewodnicząca Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Rąbinie oraz przedstawiciele z Nadleśnictwa Świdwin pani Beata Babij i Nadleśnictwa Białogard, panie Katarzyna Stypuła i Anna Jodłowska, które przywiozły upominki dla uczniów. Dzięki nowocześnie wyposażonej Pracowni, uczniowie będą mieli okazję do nauki szeroko rozumianej przyrody i ekologii.

Pracownie Bioróżnorodności są jednym z działań realizowanego projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.