Oficjalne otwarcie Pracowni Bioróżnorodności w Szkole Podstawowej nr 1 w Białym Borze

14 marzec 2016, 11:33 (wiek: 8 lat) Kategoria: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży

W dniu 11 marca br. odbyło się oficjalne otwarcie Pracowni Bioróżnorodności w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze.

Uroczystość rozpoczęła się przedstawieniem muzycznym, które przygotowała Pani Beata Adamczak ze swoją klasą I a. Po występie zaproszeni goście udali się do Pracowni, której otwarcie nastąpiło poprzez przecięcie wstęgi przez władze Białego Boru oraz najmłodszych uczniów.

Wśród zaproszonych gości w  wydarzeniu uczestniczyli: Agnieszka Pyrzyńska-Gorzkiewicz koordynator projektu ze ZMiGDP, Janusz Szreder - nadleśniczy Nadleśnictwa Miastko, Andrzej Pastuszek - dyrektor Zespołu Szkół im. O. Langego w Białym Borze, władze miasta reprezentowała przewodnicząca Rady Miejskiej Wanda Król oraz burmistrz Białego Boru Paweł Mikołajewski.

Pracownia została utworzona w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”, realizowanego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. 

Informacje z otwarcia Pracowni :

http://www.bialybor.com.pl/aktualnosci/pokaz/874_izba_roznorodnosci_biologicznej

http://iszczecinek.pl/pulsregionu/bialy-bor/sala-bioroznorodnosci-takze-w-bialym-borze