Otwarcie Pracowni Bioróżnorodności utworzonej w Szkole Podstawowe im. płk. Władysława Wysockiego w Biesiekierzu

21 marzec 2016, 14:20 (wiek: 6 lat) Kategoria: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży

W dniu 21 marca 2016 r. odbyło się oficjalne otwarcie Pracowni Bioróżnorodności w Szkole Podstawowej w Biesiekierzu.

Uroczysty apel dotyczył otwarcia nowoczesnej Pracowni Bioróżnorodności oraz przywitania wiosny. Wszystkie przedstawienia wykonane przez uczniów związane były z ochroną przyrody i zwierząt oraz zbliżającą się wiosną. Pierwsi wystąpili uczniowie z klasy „0” przedstawiając „Naprawdę duży problem” oraz recytując wiersz „Dzieciaki i papierki”. Kolejni wystąpili uczniowie z klas I-III recytując wiersze pt. „Ekologiczny regulamin”, „Mali strażnicy ekologii”, „Przyjście wiosny” oraz wystąpili z przedstawieniem pt. „Witamy wiosnę” i piosenką „Wiosna w ogródku”

W kolejnej części uroczystości Wójt Andrzej Leśniewicz z pozostałymi zaproszonymi gośćmi odpięli wstęgę umocowaną do drzwi Pracowni jako znak jej otwarcia, przeprowadzono gry i zabawy, aby zaprezentować wyposażenie Pracowni, w których udział wzięli zaproszeni goście oraz uczniowie. Dodatkowo została opracowana ulotka z informacją o Pracowni Bioróżnorodności, którą rozdano zaproszonym gościom i mieszkańcom Gminy Biesiekierz.

Dużym atutem szkoły jest znajdujące się w pobliżu Jezioro Parnowskie, które oprócz możliwości nauki o bogatym ekosystemie w Pracowni pozwala uczniom obserwować faunę i florę jeziorną w różnych porach roku.

W spotkaniu uczestniczyli między innymi wójt Gminy Andrzej Leśniewicz, Przewodniczący Rady Gminy Marek Płaza, kierownik Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych Jan Rodak, komendant Ochotniczej Straży Pożarnej Roman Gadomski, radni - Małgorzata Jabłońska- Bauer, Jan Wypych, sołtysi - Agnieszka Borzęcka, Izabela Jóźwiak, członek rady sołeckiej Parnowo – Eugenia Grajper, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz - Agnieszka Hryniewicz oraz przedstawiciele z zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej w Świeminie Renata Mankiewicz i Gminnego Przedszkola w Biesiekierzu Irena Tarnowska.

Pracownie Bioróżnorodności są jednym z działań realizowanego projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.