Uroczyste otwarcie Pracowni Bioróżnorodności w Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie

17 marzec 2016, 11:29 (wiek: 8 lat) Kategoria: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży

Uroczyste otwarcie Pracowni Bioróżnorodności w dniu 16.03.2016 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie zainaugurował ekologiczny spektakl przedstawiający zagrożenia przyrody wynikające z zanieczyszczenia środowiska pt. „Ekobajka z krainy Smerfów” w wykonaniu uczniów klas V i VI.

Następnie Burmistrz Bornego Sulinowa oraz dwoje uczniów szkoły dokonali oficjalnego otwarcia Pracowni Bioróżnorodności poprzez przecięcie wstęgi. Przybyłych gości zaproszono do jej zwiedzania oraz poznania możliwości wykorzystania wyposażenia sali. W trakcie odwiedzin zaprezentowano krótkie pokazy interaktywnej lekcji przyrody, które poprowadziły nauczycielki przyrody i informatyki. Zainteresowani goście pod kierunkiem nauczycielki mogli również zapoznać się z różnymi możliwościami wykorzystania tablicy interaktywnej oraz jej oprogramowania.

Z nowo powstałej pracowni cieszą się uczniowie oraz nauczyciele, gdyż przy jej wykorzystaniu będą mogły odbywać się atrakcyjne lekcje. Pracownia przeznaczona będzie przede wszystkim do prowadzenia zajęć edukacji przyrodniczo – ekologicznej. Dzięki niej uczniowie w ciekawy sposób będą mogli poszerzać wiedzę o warunkach życia roślin i zwierząt oraz sposobach ich ochrony. Dzięki szerokiemu zastosowaniu oprogramowania tablicy interaktywnej w pracowni będą mogły odbywać się również interesujące lekcje z wielu innych przedmiotów.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, których w imieniu uczniów i nauczycieli Dyrektor szkoły – Wiesław Tranbowicz powitał: Panią Burmistrz Bornego Sulinowa –Renatę Pietkiewicz – Chmyłkowską, Pana Waldemara Miśko - Przewodniczącego Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, dyrektorów szkół z terenu gminy, radnych Rady Miejskiej Bornego Sulinowa oraz przedstawicieli: Nadleśnictwa w Bornem Sulinowie, Borneńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Terenowego Koła Emerytów i Rencistów oraz rodziców uczniów.

Pracownia została utworzona w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, realizowanego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Piszą o naszych Pracowniach:

http://www.bornesulinowo.pl/?p=22523

http://www.gawex.pl/wiadomosci/echa_dnia/1523

http://www.gawex.pl/wiadomosci/wydarzenia/10785/Borne-Sulinowo-tez-ma-swoja-pracownie-bioroznorodnosci

http://sp.bornesulinowo.pl/?uroczystosc-otwarcia-pracowni-bioroznorodnosci,90

http://sp.bornesulinowo.pl/?sala-bioroznorodnosci-w-naszej-szkole,86