Otwarcie Pracowni Bioróżnorodności w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Połczynie Zdroju

21 marzec 2016, 12:25 (wiek: 8 lat) Kategoria: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży

    Dnia 18 marca 2016r. w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Połczynie-Zdroju miało miejsce oficjalne otwarcie nowoczesnej, w pełni wyposażonej Pracowni Bioróżnorodności zainaugurowane przez dyrektora szkoły Ewę Dunder. W uroczystości uczestniczyli m.in. Przewodniczący Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Waldemar Miśko, dyrektor biura związku Monika Drabowicz, Burmistrz Połczyna-Zdroju Barbara Nowak, Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Podpora, dyrektorzy szkół z terenu gminy oraz przedstawiciele: Nadleśnictwa Połczyn-Zdrój, Rady Rodziców, firmy Puls- Art, a także nauczyciele oraz uczniowie.

    Na wstępie pani dyrektor podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Pracowni Bioróżnorodności oraz wyraziła przekonanie, że realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia wiedzy wśród uczniów na temat sposobów ochrony środowiska, kształcenia umiejętności dostrzegania zjawisk w ekosystemach, poszerzenia wiedzy wśród dzieci i młodzieży z zakresu różnorodności gatunkowej, warunków życia roślin i zwierząt oraz czynników wpływających na utratę bioróżnorodności itp. Natomiast lekcje przyrody odbywające się w Pracowni przy wykorzystaniu pomocy edukacyjnych z pewnością staną się dla uczniów niezwykłą przygodą, a ponadto przyczynią się do rozbudzania w nich pasji do odkrywania i poznawania tajników świata przyrody.

    Po uroczystym przecięciu wstęgi wszyscy zaproszeni goście mogli zobaczyć przedstawienie pt. „ Jak rozweselić Ziemię” w wykonaniu uczniów kl. II a przygotowane przez nauczycielki: Beatę Czajkę i Katarzynę Kowalczyk oraz obejrzeć prezentację multimedialną autorstwa Renaty Szczepańskiej. Podczas występu zgromadzona widownia mogła dowiedzieć się między innymi, jak ważne jest życie w zgodzie z biosystemem i dbanie o naszą przyrodę.

    Pracownie Bioróżnorodności są jednym z działań realizowanego projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.