PSZOK w Białogardzie

21 wrzesień 2018, 14:28 (wiek: 2 lat) Kategoria: Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Dobiega końca budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie miejscowości Białogard.

PSZOK zlokalizowany jest przy ulicy Fabrycznej.

W dniu 20 września 2018 r. odbył się częściowy odbiór robót wykonanych na białogardzkim PSZOK. Wykonane zostało odwodnienie, nawierzchnie, ogrodzenie oraz oświetlenie terenu PSZOK. Zostały zamontowane dwie wagi najazdowe. Umieszczanie odpadów wielkogabarytowych w kontenerach możliwe będzie dzięki zamontowanej rampie najazdowej. Dla pracowników obsługi PSZOK został zamontowany kontener socjalno-biurowy. Dla celów edukacyjnych na terenie PSZOK wykonano ścieżkę edukacyjną.

Wszelkie prace łącznie z przekazaniem do użytkowania mają potrwać do końca października 2018 r.

Dofinansowanie w 85 % (kosztów kwalifikowanych) pochodzi z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.2.